Indholdsfortegnelse

Indledning

 

9

1: Grænsen mellem helbredelse og dødsleje:

17

 

Foranderlighed som et grundvilkår for alle

21

 

At blive rask – betyder det altid en kropslig heling?

23

 

Definition af håb

25

 

 

 

2: At turde møde døden (og hvad nu, hvis jeg ikke tør?):

27

 

Tre nyttige spørgsmål, når modet svigter.

29

 

Det bevidste valg at blive væk.

31

 

Den døendes angst

32

 

Erkendelse tager tid

34

 

”Hvad er meningen?”

37

 

Når den døende ikke vil tale om døden.

40

 

Familiekonflikter

41

 

 

 

3: At kunne stå i dødens rum. Hvad gør man?

43

 

Din egen indstilling som pårørende eller ven

44

 

Kommunikation med døende:

48

 

Den døendes fysiske forfald – og dit blik

49

 

Sid ikke bare der… gør noget!

50

 

At give den døende værdighed

    53

 

Frustrationen over ”at blive passet ihjel!”

56

 

Hvad sygdommen kan gøre ved et forhold/Personlighedsændringer

57

 

Når den døende forlanger at dø.

60

 

At forsone sig med andre og med livet.

61

 

At fortælle sit liv

65

 

Den religiøse eller spirituelle virkelighed

66

 

At bruge kroppen – når ord ikke rækker

70

 

Sid bare der… gør ingenting!

74  

 

At involvere børn.

76

 

At være døende voksne med mindre og unge børn.

79

 

Når børn er døende

82

 

Udenforståendes rolle

86

 

Paralleller mellem fødsel og død

90

 

Når den døende ser der, ingen andre kan se.

95

 

At vælge sit dødstidspunkt

98

 

Det er hårdt arbejde at pleje en døende.

101

 

Praktiske råd til den, der er omkring en døende

103

 

Beslutningen om at slukke for respirator

106

 

Dødens indtræden

108

 

 

 

4. Beretninger fra dødens rum.

117

 

Tak fordi du lærte mig ikke at være bange – Mette om sin 40-årige ægtefælles død.

118

 

- men vi ville jo hellere have haft Louis til låns i 6½ år end slet ikke at have haft ham. Merete og Kim om deres søns død.

125

 

Det er sjældent sådan, som man gerne vil have det – Henriette, 54 år, om sine forældres død.

143

 

Her er et barn, hun skal dø, og det er jeres opgave at give hende et godt liv.” Ane om sin datter Sif, der døde 11 år gammel.

149

 

 

 

5: Når døden er indtruffet: omsorgen for den døde. At våge og være.

165

 

Hvad må og kan man?

167

 

Hvad sker der med kroppen efter døden?

169

 

Praktik omkring at gøre afdøde i stand.

170

 

Forslag til at våge og være.

173

 

6. Døden er ikke en ligning, der går op.

177

 

Humor?

180

 

At genindsætte den døde i sit liv.

183

 

Forholdet til den døde er ikke statisk.

185

 

Den ambivalente sorg.

186

 

 

7: Afsluttende

 

191

 

 

 

Appendikser:

 

 

 

1. Kunsten at lytte

197

 

2. Musikterapi

201

 

3. Om massage og aromaterapi

205

 

4. Andre kulturers våge- og sørgeskikke det første år.

211

 

5. Inspiration til mindebog

219

Praktiske oplysninger:

 

 

 

Litteratur og websites

222